Om Ystad i centrum

Ystad i centrum är en ideell förening bestående av partsgrupper; Kommunen, Fastighetsägare och Köpmän. Föreningen grundades 1998 och medlemsantalet ligger omkring 170 stycken. Ystad i centrum arbetar för att stärka Ystad i allmänhet och stadskärnan i synnerhet, och att ur allmän synpunkt skapa en attraktiv, trivsam, lättillgänglig och konkurrenskraftig stad för detaljhandeln, övrigt näringsliv och boende. I Ystad i centrum samlar vi alla som har en passion för vår stad och tillsammans vill göra stadskärnan mer attraktiv.

Föreningen deltar även i debatter och diskussioner om handelsutvecklingen i Ystad och bidrar med synpunkter i frågor som rör stadsplanering och tillgänglighet. Nästan samtliga butiker i centrala Ystad är medlemmar, vilket visar på ett starkt engagemang för cityhandeln. Även stadens banker, mäklare, frisörer, hudvårdssalonger m.fl. är anslutna.

Text